מחלקת קרנות פנסיה
כניסה > קרנות פנסיה > נקודות חשובות בבחירת קרן פנסיה


נקודות חשובות בבחירת קרן פנסיה

[הדפס]

בחירת קרן פנסיה או כל מכשיר חיסכון ארוך טווח היא מן הבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו ויש לה השפעה הן בתקופת העבודה בה, חיסכון בקרן פנסיה או בביטוח חיים יכול להעניק לחוסך כיסוי ביטוחי מפני מוות ו/או אובדן כושר עבודה והן בתקופת הפרישה, בה חיסכון בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח חיים יכולים להעניק לחוסך את האפשרות לחיות בכבוד ואף לשמר את רמת חייו בתקופת העבודה. בעולם בו תוחלת החיים עולה בהדרגה מקבל החיסכון לגיל פרישה משנה חשיבות בפתרונות שזה מעניק לפורשים.

לפני שבוחרים מוצר פנסיוני

לפני רכישת מוצר פנסיוני עליך לשאול את עצמך, האם יש לך צורך בחיסכון בלבד או גם בכיסויים ביטוחיים מפני מצב של אבדן כושר עבודה או מוות. עליך לדעת מהו גובה החיסכון שתרצה, אילו כיסויים ביטוחיים מתאימים לצרכיך ובאילו סכומים.

ראשית בחן את מקורות החיסכון הפנסיוני ואת הביטוחים שכבר בידך. בדוק האם קיימים ברשותך היום אחד או יותר מסוגי המוצרים הבאים:
 • פוליסת ביטוח חיים, חיסכון בקופת גמל או בקרן פנסיה;
 • פוליסה לביטוח חיים (ריסק טהור) למקרה מוות;
 • פוליסה לאבדן כושר עבודה;
 • ביטוח משכנתא;
 • סכומי קצבת זקנה או קצבת שארים המתקבלים מהביטוח הלאומי;
 • נכסים נוספים העשויים להניב הכנסה כדוגמת חסכונות, השקעות, רכוש קבוע או רכוש אישי.
לאחר שבדקת מהם המוצרים הקיימים ברשותך, אם קיימים, תוכל לגשת לבחון מהם המוצרים הפנסיונים המתאימים לך ביותר, להלן מקבץ דוגמאות לשאלות שתשובה עליהן עשויה לעזור לך בבחינה זו.
 • מה תיחשב פנסיה סבירה בפרישתך ביחס להכנסתך היום?
 • מהי ההפקדה החודשית הדרושה כדי להשיג פנסיה סבירה בפרישה?
 • האם תעדיף קצבה או סכום חד פעמי בפרישתך?
 • איזו קצבה תספיק לקיום שאריך?
 • באיזה סכום תוכל להתקיים במצב של אבדן כושר עבודה?
לראש הדף

בחירת המוצר

חשוב לזכור שלאחר שהחלטת איזה סוג מוצר (פנסיה, גמל או ביטוח) הוא המתאים לך ביותר, עליך להשוות בין החברות השונות הפועלות באותו תחום, כדי להחליט מי מהן מציעה את המוצר האופטימאלי עבורך. למשל אם החלטת שהמוצר המתאים לך ביותר הוא קרן פנסיה, עליך לבחור מבין כל קרנות הפנסיה הקיימות לאיזו קרן להצטרף. בחירה שעליה להתבסס, על איכות הניהול של החברות המנהלות את קרנות הפנסיה. במסגרת זו ניתן לכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

רמת השירות שהחברה המנהלת את קרן הפנסיה מספקת למבוטחים בקרן כגון טיפול בתביעות נכות, שאירים או זקנה, מתן מענה לשאלות, טיפול במשיכות כספים, מעקב אחת ההפקדות וזמינות המידע שהיא מעניקה למבוטחים.

איכות ניהול הסיכונים היא פרמטר מרכזי בבחינת איכות הניהול של החברה המנהלת, שכן לפרמטר זה השפעה ישירה על גובה הפנסיה שתשולם למבוטח. עקרונות הניהול של קרנות הפנסיה החדשות מאפשרים לחלק פרמטר זה לשני תחומים נפרדים: תחום ניהול ההשקעות, כלומר התשואה שהשיגה החברה המנהלת על השקעת כספי הקרן, ותחום ניהול הסיכונים הביטוחיים. בקרנות הפנסיה הסיכון הביטוחי מוטל על המבוטחים (ביטוח הדדי) ולפיכך ישנה חשיבות רבה לאופן בו החברה המנהלת מתמחרת את הסיכונים ומנהלת אותם (מדיניות חיתום, הקפדה על תשלום לפי הוראות התקנון, מעקב אחר תשלומי פנסיית נכות לזכאים וכד'). עודף אקטוארי נרשם כתשואה חיובית, ולמעשה מגדיל את רווחי התשואה על ההשקעות שהשיגה הקרן, ואילו גירעון אקטוארי נרשם כתשואה שלילית, ומקזז את רווחי התשואה שהשיגה הקרן.
בהקשר זה ראוי להדגיש שקרן פנסיה היא מכשיר חיסכון ארוך טווח ועל כן את איכות ניהול הסיכונים יש לבחון לאורך תקופות ארוכות ולא על פי מספר בודד של חודשים.

הפרמטר השלישי שניתן למנות הוא המחיר שגובה החברה המנהלת בתמורה לשירותי הניהול, ובמילים אחרות התשלום שמשלם החוסך לחברה המנהלת עבורו את החיסכון הפנסיוני ואת הכיסויים הביטוחיים. דמי הניהול מתחלקים לשני סוגים: דמי ניהול המחושבים כאחוז מההפקדה, כלומר כאחוז מהתשלום החודשי, ודמי ניהול המחושבים כאחוז מהחיסכון המצטבר. חברה מנהלת רשאית לגבות ממבוטח בקרן פנסיה חדשה דמי ניהול של עד 6% מההפקדות החודשיות ועד 0.5% מהצבירה בחשבונו של המבוטח בכל שנה. מחשבונו של מבוטח בקרן פנסיה כללית רשאית החברה המנהלת לגבות עד 2% מהצבירה בכל שנה.
ככל שדמי הניהול נמוכים יותר הפנסיה החודשית שיקבל המבוטח לאחר פרישתו תהיה גבוהה יותר, ועל כן ההשוואה בין הקרנות השונות וההתמקחות על גובה דמי הניהול חשובות.
מידע בנוגע לתשואות המושגות ולדמי הניהול הנגבים על ידי הגופים המציעים את המוצרים, ניתן להשיג דרך אתר האינטרנט של משרד האוצר, באתרי האינטרנט של הגופים המשווקים את המוצרים או באמצעות פנייה ישירה לגופים עצמם. אפשרות נוספת היא פנייה לאיש מקצוע על מנת לקבל יעוץ לגבי המוצר המתאים ביותר לך.

לראש הדף

הדף עודכן ביום 8/1/2007
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |